คำแนะนำสำหรับแพทย์ในการดูแลรักษา ผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินในประเทศไทย
02Apr

คำแนะนำสำหรับแพทย์ในการดูแลรักษา ผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินในประเทศไทย

ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำหนังสือภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดได้ที่
https://www.tcsthailand.org/files/Thai_OAB_consensus.pdf

 

ที่มา
https://www.facebook.com/thaiurologist/photos/a.102814467752300/398455594854851/