หากพบความผิดพลาดของเนื้อหาที่ทางเว็บนำเสนอ อาทิ ตัวสะกด ความหมาย ข้อมูลไม่ครบ การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีข้อมูลอัพเดทใหม่ ทางทีมงาน CIMjournal ใคร่ขออภัยมายังทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ Email: tpoomgird@yahoo.com หรือ ทีมงานจะพิจารณาร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้เร็วที่สุด

 

และเพื่อให้ CIMjournal เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ผู้เข้าชมอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการทำสำรวจความต้องการของแพทย์ผู้อ่าน เป็นประจำทุก 3 – 6 เดือนแล้ว ทางทีมงานยินดีรับคำแนะนำ รับบทความในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะหัวเรื่องและกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ โดยสามารถแจ้งข้อแนะนำผ่านทาง Email ด้านบน ทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นต่อไป