CIMjournal เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลัก ๆ ถึงแพทย์ โดยรายได้หลักมาจากการสนับสนุนจากสปอนเซอร์โดยเพื่อให้เกิดความสมดุลของข้อมูล และเป็นประโยชน์สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างแท้จริง ทีมงานได้กำหนดพื้นที่ลงบทความโฆษณาไว้ไม่เกิน 25% ของเนื้อหาในเว็บไซต์ โดยแบ่งเป็นโฆษณาทั่วไป 15% และโฆษณาถึงแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 10% โดยโฆษณาถึงแพทย์จะอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ ที่แพทย์สามารถ Log in เข้าเยี่ยมชม ภายหลังการสมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ทีมงานขอสงวนสิทธิ์รับลงโฆษณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ และคุณภาพในการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

 

บทความโฆษณาใน CIMjournal เป็นความคิดเห็นของแพทย์ผู้เขียนหรือผู้เรียบเรียง โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในการโฆษณา กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย ทั้งนี้หากมีการทักท้วงเรื่องความถูกต้องของข้อมูล กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณายกเลิกการเผยแพร่บทความดังกล่าว และบทความโฆษณาที่โพสต์ในเว็บถือเป็นลิขสิทธิ์ของ CIMjournal และผู้เขียน หรือผู้ให้การสนับสนุน ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

CIMjournal ไม่มีนโยบายการผูกมัดให้ปฏิเสธโฆษณาจากคู่แข่งทางการค้าของผู้ลงโฆษณาใด เว้นแต่ได้มีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ และมีเหตุผลที่สมควรเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นข้อความ แบนเนอร์ หรือรูปแบบโฆษณา ที่ไม่ถูกต้อง