Banner AD
31Mar

ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัยจีโนมิกส์ ประเทศไทย

รายละเอียด โครงการวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย  แผนกเวชพันธุศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับอาสาสมัคร GENOMICS THAILAND
24Mar

โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยในสถานพักฟื้น ระยะสั้น

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
19Mar

งาน Family Concert 2020   

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 - 18.30 น. ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รายละเอียด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญผู้มีเสียงดนตรีในหัวใจ
บริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์โรคระบบประสาท
19Mar

บริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์โรคระบบประสาท

มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์
17Mar

Covid-19 vaccines and blood clot concern

โดย ศ. นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รศ. นพ. นภชาญ เอื้อประเสริฐ และ ผศ. นพ. โอภาส พุทธเจริญ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
16Mar

โครงการวิจัยโรคอ้วน ศิริราช รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการวิจัยโรคอ้วน สาขาวิชาโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ